5G VinaPhone - Trang chủ dịch vụ Vinaphone Portal - Vinaphone.vn

banner

ĐĂNG KÝ 4G Tốc độ không ngờ

Tốc độ nhanh gấp 7 - 10 lần so với 3G
Cài đặt nhanh chóng, sử dụng dễ dàng
Thoải mái lướt web,Facebook hoặc xem Youtube
Tầm phủ sóng rộng cho thoải mái bạn trải nghiệm

Các gói 3G Vinaphone

( Trọn gói chỉ từ 50.000đ - Sử dụng trên mạng 3G/4G )

 • M10
 • 200MBtốc độ cao
 • 10.000đ
 • 30 ngày
Chi tiết
 • M25
 • 600 MBtốc độ cao
 • 25.000đ
 • 30 ngày
Chi tiết
 • M50
 • 1.2Gbtốc độ cao
 • 50.000đ
 • 30 ngày
Chi tiết
 • MAX300
 • 30Gbtốc độ cao
 • 300.000đ
 • 30 ngày
Chi tiết
 • MAX200
 • 15GBtốc độ cao
 • 200.000 đ
 • 30 ngày
Chi tiết
 • MAX100
 • 5.8Gbtốc độ cao
 • 100.000 đ
 • 30 ngày
Chi tiết
 • M70
 • 1,5GB + 70.000đtốc độ cao
 • 70.000đ
 • 30 ngày
Chi tiết
 • D60G
 • Gọi + 90GBtốc độ cao
 • 120.000đ
 • 30 ngày
Chi tiết

Các gói 4G Vinaphone

 • VD149
 • 120GB + Gọitốc độ cao
 • 149.000đ
 • 30 ngày
Chi tiết
 • D15G
 • 22.5GBtốc độ cao
 • 70.000đ
 • 30 ngày
Chi tiết
 • D30G
 • 3GBtốc độ cao
 • 90.000đ
 • 30 ngày
Chi tiết
 • D60G
 • Gọi + 90GBtốc độ cao
 • 120.000đ
 • 30 ngày
Chi tiết
 • SPEED79
 • 2 GBtốc độ cao
 • 79.000đ
 • 30 ngày
Chi tiết
 • BIG90
 • 7Gbtốc độ cao
 • 90.000đ
 • 30 ngày
Chi tiết
 • BIG120
 • 12GBtốc độ cao
 • 120.000đ
 • 30 ngày
Chi tiết
 • BIG200
 • 22 Gbtốc độ cao
 • 200.000đ
 • 30 ngày
Chi tiết
 • BIG300
 • 36 Gbtốc độ cao
 • 300.000đ
 • 30 ngày
Chi tiết

Các gói EZCOM Vinaphone

 • EZ50
 • 3 GBtốc độ cao
 • 50.000đ
 • 30 ngày
Chi tiết
 • EZ120
 • 12 GBtốc độ cao
 • 120.000đ
 • 30 ngày
Chi tiết
 • EZMAX
 • 5 GBtốc độ cao
 • 70.000đ
 • 30 ngày
Chi tiết
 • EZMAX100
 • 9 GBtốc độ cao
 • 100.000đ
 • 30 ngày
Chi tiết
 • EZMAX200
 • 20 GBtốc độ cao
 • 200.000đ
 • 30 ngày
Chi tiết
 • EZMAX300
 • 30 GBtốc độ cao
 • 300.000đ
 • 30 ngày
Chi tiết
 • DMAX
 • 5GBtốc độ cao
 • 70.000đ
 • 30 ngày
Chi tiết
 • DMAX100
 • 9GBtốc độ cao
 • 100.000đ
 • 30 ngày
Chi tiết

© 5G-VINAPHONE.COM All rights reserved.